Salg og leveringsbetingelser

Definitioner:
Aftalens parter:
"Køber" anvendes om den fysiske person eller juridiske enhed (firma) og som ved afgivelse af en bestilling til FirstShop ApS (CVR: DK25270991) afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"FirstShop" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På FirstShop oplyses varens væsentlige egenskaber, så for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til FirstShop via team@firstshop.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer og vi forbeholder os ret til at annullere bestillingen ved forkerte priser, valutaændringer, force majeure, leveringssvigt og lignende.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms (Priserne er også opgivet eksklusive moms).

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på FirstShop er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra FirstShop udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til FirstShop om at købe varen på de oplyste vilkår.
Ordrebekræftelsen er en kopi af indkøbskurven.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til Nets (tidligere PBS) i krypteret form (SSL) som det kun er dig og Nets der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra FirstShop. Vælger du at modtagen varen med efterkrav betales beløbet ved modtagelse af varen.

Fragt og levering:
Varerne leveres med anerkendt transportør fra Firstshop eller direkte fra distributør. Modtages en beskadiget pakke skal transportøren på stedet gøres opmærksom på dette (Evt. ved kvittering med "Modtaget med forbehold".) Firstshop kontaktes hurtigst muligt.

Reklamation:
FirstShop yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten er 1 år for virksomheder. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til FirstShop i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til FirstShop inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Køber bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
FirstShop har gjort det nemt for Køber at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for FirstShop's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og FirstShop.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for FirstShop's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
FirstShop afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.
Det er Købers eget ansvar, at sikre sig at anvendelsen af de købte varer sker inden for lovens rammer, f.eks. at varer som tilsluttes elnettet overholder Elsikkerhedsloven 

Fortrydelsesret jf. Forbrugeraftaleloven:
Meddeler Køber FirstShop, at Køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler FirstShop det modtagne beløb.
På varer som ikke fremstår som helt nye, kan Køber pga. værdiforringelse blive tilbudt nedsat refundering af vares pris. Værdiforringelsen fastsættes skønsmæssigt af FirstShop baseret på varens handelsmæssige værdi.
Sundheds-, hygiejne-, softwareprodukter og lignende tages ikke retur hvis de er åbnet.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Køber bærer omkostninger og ansvar for at varen fremkommer til os samt er tilstrækkeligt emballeret. Denne fortrydelsesret gælder fysiske varer solgt som fjernsalg til private (fysiske person). Disse fortrydelsesregler gælder ikke varer solgt til virksomheder.

Forbehold for ændringer:
FirstShop forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at Køber løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider:
Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 30 dage.

Misbrug:
Misbrug af FirstShops webshop medfører politianmeldelse.